lastar…

Sumartid er ei relikvie frå 1900-talet.
Ho tener inga hensikt.

Kva er sumartid?

Omstilling av klokka og historie

Sumartid er til for å forlengja dagen I sumarmånadane. Klokkene vert justert ein time fram på slutten av våren og attende seint på hausten. Idéen vart introdusert av George Vernon Hudson og teken i bruk av mange land i løpet av 1900-talet.

i

Målet

Målet med sumartid var å redusera bruken av glødelampar for å spara elektrisitet.

i

Energibruk

Elektrisitetsbruk

Inføringa av sumartid auka den totale elektrisitetsbruken for hushald med 0,6% til 4% forskjellege stader i verda.

i

Drivstofforbruk

Sumartid aukar forbruket av drivstoff. Det aukar CO2-utsleppa i atmosfæren.

i

$

Årleg kostnad

Sumartid er årsak til auka elektrisitetsprisar. Berre i USA kostar det innbyggarane $434 millionar årleg.

i

Helseeffektar

Hjarteinfarkt

Sumartid forårsakar hjarteinfakt, som aukar med 5% i den fyrste veka etter me har stilt om til sommartid.

i

Sjølvmord

Forstyrra svenv fører til depresjonar og sjølvmordstalene aukar i vekene etter omstillinga til sommartid.

i

Svevnforstyrring

Byte mellom sumartid og vintertid aukar rastløysa på natta og minskar kvaliteten på svenven.

i

Geografi

68%

av verdas land nyttar ikkje sumartid.

i

20%

av befolkninga nyttar sumartid. Berre 1 av 5 menneske.

i

14

land fjerna sumartid på 2000-talet.

i