laden…

Het Zomeruur is een overblijfsel uit de 20ste eeuw.
Het heeft nu geen nut meer.

Wat is het Zomeruur?

Verzetten van de klok & Geschiedenis

Het Zomeruur wordt gebruikt om het daglicht te verlengen tijdens de zomermaanden. Bij het begin van de lente worden de klokken één uur verder gezet en één uur terug in de herfst. George Vernon Hudson kwam met dit idee en veel landen hebben het overgenomen tijdens de 20ste eeuw.

i

Hoofddoelstelling

De bedoeling van het Zomeruur was het gebruik van gloeilampen te verminderen en dus electriciteit uit te sparen.

i

Energieverbruik

Electriciteitsverbruik

De invoering van het zomeruur verhoogde het residentiële electriciteitsverbruik van 0.6% tot 4% in verschillende delen van de wereld.

i

Brandstofverbruik

Het Zomeruur verhoogt het benzineverbruik beduidend. Het vermeerdert de CO2 productie en het CO2 niveau in de atmosfeer.

i

$

Jaarlijkse kost

Het zomeruur is verantwoordelijk voor de stijging van de energieprijzen. Het kost de inwoners van de VS 434 miljoen dollar aan rekeningen.

i

Effecten op de gezondheid

Hartaanvallen

Het zomeruur verhoogt het aantal hartaanvallen met 5% in de eerste week na het uurverschil in de lente.

i

Zelfmoorden

Onderbroken slaap veroorzaakt meer depressies en zelfmoorden in de eerste weken na het instellen van het Zomeruur.

i

Slaapstoornis

De overgang van en naar het Zomeruur verhoogt nachtelijke onrust en vermindert de slaapkwaliteit.

i

Geografie

68%

Landen die het Zomeruur niet gebruiken.

i

20%

van de bevolking gebruikt het Zomeruur. Dat is slechts 1 op 5 mensen.

i

14

Landen die het Zomeruur niet meer gebruiken sinds de 21ste eeuw.

i